Preduzeće Angro-Impex iz Novog Sada, 100% jedan vlasnik, jedan osnivač, formirano 1992. godine, poseduje svoju fabriku za preradu drveta u mestu Gajdobra, locirano 40km severozapadno od Novog Sada, 15km od luke Bačka Palanka i granice sa Hrvatskom.

angro impex

Osnovna delatnost:

primarna prerada drveta, izrada drvnih sortimenata i rezanje trupaca prema    proizvođačkoj specifikaciji;
proizvodnja elemenata za palete;
proizvodnja paleta svih dimenzija od topolovog drveta, kao i paleta tip EUR;
termičko sušenje drveta u sušarama;
termičko tretiranje u sušarama prema Međunarodnom Standardu za Fitosanitarne Mere
   ISPM 15
, kao i propisno obeležavanje drvnih proizvoda (naš žig IPPC RS-024 HT KD).

Uslužno vršimo:

rezanje trupaca na brenti;
rezanje trupaca na gateru;
sušenje drvene građe i drvnih sortimenata;
termičko tretiranje paleta 1000 komada za 24 časa.

Proizvodi:

daska samica, polusamica, okrajčena, drugi drvni sortimenti (sirova i suva roba);
elementi po zahtevu kupaca (sirova i suva roba);
sve vrste elemenata za palete - topola;
sve vrste paleta - topola (termički tretirane po Međunarodnom Standardu ISPM - 15).

Naši najveći poslovni partneri - kupci koje redovno snadbevamo našom robom su svetske dobro poznate kompanije: Carlsberg, Swisslion, Tarkett, Hipol, Menina.

Fabrika je locirana u regionu bogat raznim vrstama drveća od kojih je najzastupljenija topola, vrba, hrast, jasen, bagrem, brest.

Fabrika se nalazi na prostoru površine 18.000m2, i upošljava 35 radnika u jednoj smeni.