Tehničko - tehnološki proces proizvodnje je organizovan u tri nezavisna i istovremeno, po potrebi, kompatibilna pogona: pogon A, pogon B i sušare.

A pogon čini sledeća oprema:

• brenta - prorezuje 1400 mm prečnik trupca;
• rastružna pila 1600 mm proreza;
• automatski navoz trupaca;
• kompjutersko programiranje debljine proreza;
• integralni transport regulisan automatskim    valjkastim transporterima;
• poprečni jednolisni formatizeri;
• automatski cirkulari;
• bansek p-9.

U ovom pogonu je preporučljivo da se obrađuju trupci većih prečnika od 350mm - 1400mm (optimalno je iznad 600mm). Ovaj pogon može optimalno prorezati u dasku i talpu kombinovano oko 45 m3 trupaca u smeni. Za ovaj proces potrebno je 9 radnika u jednoj smeni. Tržišna cena uslužne prerade mekih lišćara po ovom modelu iznosi 20 - 25E/m3 (45m3x20-25 E=900-1125E) sa 9 radnika u smeni.

Ovaj pogon je pogodan za primarnu preradu plemenitog drveta (hrast, jasen....) i egzota, pri čemu je cena proreza veća za 20% u odnosu na meke lišćare (25-35E/m3).
Ovaj pogon poseduje decimirnicu i može da obavlja "finu" preradu tvrdih lišćara u visokoselektivne drvne sortimente-elemente za nameštaj, do frize za parket.

Hala je površine 810m2, nadstrešnica u produžetku hale je površine 650m2.

B pogon čini sledeća oprema:

• gater 680 mm proreza, 13 testera
• automatski navozni i izlazni valjkasti transporteri
• transporteri piljevine
• formatizer jednolisni potezni
• formatizer dvolisni automatski podešavajuće dužine do 1500 mm
• formatizer trolisni, automatski, podešavajuće 3 dužine do ukupno 2500 mm
• višelisni cirkular p-9
• automatski cirkular AC
• metalni radni stolovi za skivanje svih vrsta paleta
• pneumatski pištolji za skivanje svih vrsta paleta (6 komada)

U ovom pogonu moguće je prorezati oko 35m3 trupaca u jednoj smeni zavisno od debljine trupaca, klase trupaca, i zahtevane debljine proreza u dasku samicu, odnosno talpu ili kombinovano.

Za ovaj proces potrebni su trupci prečnika 300 - 400 mm, dužina preko 2 metra. Ovaj proces može da obavi 9 radnika u jednoj smeni.Ovaj proces podrazumeva proizvedenu i na špangle složenu dasku samicu, i složene talpe, očišćen, upakovan i odložen drvni ostatak za loženje, piljevina lagerovana u prikolice za transport, proizvodni pogon spreman za narednu radnu smenu.

Tržišna cena uslužne prerade trupaca mekih lišćara po ovom modelu iznosi 20-25 EUR/m3  (35m3x20 – 25E=700-875) sa 9 radnika u smeni.


Hala je površine 970m2.

U sastavu fabrike se nalaze:

Sušare za drvo:
1. sušara ( kapacitet 250m3 – 2x100m3 + 50m3)
2. sušara (kapacitet 60m3 – 2x30m3)
i parionica ( kapacitet 2x30m3)

Kotlarnica: opremljena sa dva kotla x 750KW ukupne snage 1,5 MW, i obezbeđuju potrebnu toplotnu energiju za sušare, parionice, termičko tretiranje, zagrevanje radne hale, upravne zgrade, trpezarije i radioničkih prostorija.
Kotlovi su "svaštojedi" i koriste sirovi i suvi drvni otpad koji ostaje prilikom primarne prerade drveta (kora, piljevina, drvena sečka, okrajci).

Oštračnica testera - radionica opremljena za oštrenje, peglanje, štaufovanje i servisiranje svih fabričkih testera.

Vozni park: 1 kamion prikoličar sa sopstvenom dizalicom za prevoz trupaca od šume do fabrike, 2 kamiona prikoličara sa sopstvenom dizalicom za interni navoz trupaca sa skladišta do navozne fabričke rampe, dva viljuškara.