Sušare za drvo:

objekat br. 1 - tri komore (250m3):2x100m3 i 1x50m3                           
objekat br. 2 - dve komore (60m3): 2x30 m3

U objektu broj 2. instalisana je i oprema za termičko tretiranje drveta po             međunarodnom standardu za fitosanitarne mere ISPM-15.

Uovim komorama termički se tretiraju drvene palete i žigošu za prekogranični - izvozni promet (žig IPPC RS-024 HT KD). Za evropsko tržište nije moguće izvoziti robu bez certifikata o termičkom tretiranju i žigosanju drvenih paleta.U ovim komorama moguće je termički tretirati 2x500=1000 komada paleta dimenzije 1200x800, za 24 časa. Inače cena termičkog tretiranja je od 0,6-1 EUR/komad.

Cena sušenja daske kreće se od 40E/m3 za meke lišćare, do 100 E/m3 za tvrde lišćare. Dužina sušenja zavisi od debljine daske, ulazne vlažnosti daske i od tvrdoće drveta.


 

 

Npr. daska topole, debljine 32-38mm suši se 10-15 dana, a hrasta u istoj debljini oko 45 dana. Oprema za sušenje i termičko tretiranje drveta je automatska.

Parionice za parenje drveta - dve komore x 30m3 složaja. U komorama se pari bukva, orah, bagrem, voćkarice. Dužina blagog parenja je do 5 dana. Cena parenja je slična kao i kod sušenja.