upravna zgrada 230m2
 
magacin rezervnih delova           *
stolarska radionica                     *
mehaničarska radionica              *
kuhinja sa trpezarijom                *
oštračnica testera – radionica _ *                                                  685 m2
 
zatvorena čelična proizvodna hala 970m2 – gater
zatvorena čelična proizvodna hala 810m2 – brenta
otvorena čelična skladišna hala – nadstrešnica za prirodno prosušivanje drveta 650m2
kotlarnica 75m2
 
parionica za drvo 111m2, ili 2 komore x 30m3 složaja
 
sušara za drvo 2 komore x100m3 i jedna komora kapaciteta 50 m3 složaja
sušara za drvo sa termičkom pasterizacijom kapaciteta 2 komore x 30m3 = 60 m3  složaja za sušenje, ili 2 komore x 500 paleta tipa EUR za 24h za pasterizaciju po međunarodnom standardu ISPM - 15
čelični silos za piljevinu kapaciteta 230 m3
trafo 1 - 200 kw
 
trafo 2 - 800 kw
 
otvoren betoniran skladišni prostor cca 2000m2 za skladištenje sirovine-trupaca, i cca 2000 m2 za prosušivanje poluproizvoda.